ἀκαρός

ἀκαρός
Grammatical information: m?
Meaning: σημαίνει τὸν ἐγκέφαλον η την κεφαλήν. EM 45, 13.
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Cf. ἔγκαρος and ἴγκρος with the same meaning. So it seems ἐν and κὰρη `head'. It would be the only relatively certain instance of reduction of ἐν to ἀ- (Schulze KZ 29, 263f. = Kl. Schr. 358), but Nussbaum, Head and Horn 1986, 72f. remains sceptic, as one would rather expect for this old form *ἀκρος.
See also:
Page in Frisk: 1,51

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.